Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Comunicat de Presa Relansare Cursuri de Formare pentru Manageri si Angajati

Proiect – Dezvoltarea resurselor umane în comunităţi rurale – PSCR

Cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în Oameni! 

Comunicat de presă

Bucureşti, februarie 2013

Fundaţia Romtens, alături de partenerii săi din cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea resurselor umane în comunităţi rurale (PSCR)”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, anunţă relansarea cursurilor de formare, oferite gratuit managerilor şi angajaţilor din mediul rural.
Cursurile, derulate cu sprijinul celor 3 parteneri regionali ai proiectului – SC DAD Expertise SRL – Alba Iulia, SC Cardinal Jobs SRL - Pitesti si Asociatia CIDIEDD Braila – se vor desfăşura în 16 dintre cele 19 comune din 3 regiuni de dezvoltare ale României în care este implementat proiectul, şi anume regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est.
Astfel, la nivelul fiecărei comune în cadrul căreia nu au fost organizate încă programele de formare propuse, vor avea loc două cursuri gratuite – unul pentru angajaţi şi unul pentru manageri. Beneficiarii cursurilor sunt 190 de manageri şi peste 280 de angajaţi.

Cursul dedicat angajaţilor
se desfăşoară pe o durata de 4 zile (3 zile de curs şi 1 zi pentru evaluare), beneficiind de lectori cu experienţă în domeniul formării - Competenţe sociale şi civice. Activităţile de formare se vor concentra pe temele sănătăţii, siguranţei la locul de muncă, respectiv a reducerii factorilor de risc, participanţii obţinând, odată cu absolvirea cursului, o diploma recunoscută de ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări.
Condiţii de eligibilitate – potenţialii participanţi trebuie să fi absolvit minim gimnaziul, să fie angajaţi la întreprinderi din mediul rural sau cu domiciliul în mediul rural. 

Cursul dedicat managerilor din mediul rural se desfăşoară pe o durata de 5 zile (4 zile de curs şi 1 zi evaluare). Aceştia vor putea alege, în funcţie de nivelul pregătirii, dintre două cursuri: Manager de Proiect şi Competenţe Antreprenoriale.

Pentru cursul “Manager de proiect”, condiţiile de eligibilitate sunt – dovada absolvirii studiilor superioare (cu sau fără diplomă de licenţă), dovada că sunt manageri la o întreprindere din mediul rural sau cu domiciliul în mediul rural. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile manageriale de a asigura un bun control asupra proiectelor.
Pentru cursul “Competenţe antreprenoriale”, condiţiile de eligibilitate sunt – dovada absolvirii studiilor medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat), dovada că sunt manageri la o întreprindere din mediul rural sau cu domiciliul în mediul rural. Obiectivul cursului este dobândirea de către cursanţi a competenţelor şi abilităţilor generale, necesare dezvoltării propriei afaceri sau pentru îmbunătăţirea performanţelor în cadrul activităţii lor profesionale.

Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, iar managerii din mediul rural vor obtine in urma absolvirii cursului selectat – Manager de proiect sau Competente antreprenoriale - o diploma recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Pentru a se înregistra, cei interesaţi sunt rugaţi să-i contacteze pe coordonatorii locali ai proiectului, ale căror date de contact le oferim mai jos:

Regiunea Sud-Est

» Comuna Chiojdu, judeţul Buzău – Margareta SOARE (tel. 0736.335.449)
» Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa – Maria SPOREA (tel. 0736.335.450)
» Comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea – Alin Cristian DRAGOMIR (tel. 0736.335.446)
» Comuna Şendreni, judeţul Galaţi – Iulian VIȚEL (tel. 0736.335.451)
» Comuna Vădeni, judeţul Brăila – Mihaela MITEA (tel. 0736.335.448)

Regiunea Sud-Muntenia

» Comuna Brebu, judeţul Prahova – Petre SORESCU (tel. 0736.335.510)
» Comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa – Mirela Rodica COSITORU (tel. 0736.335.452)
» Comuna Coşoaia-Videle, judeţul Teleorman – Corina Nicoleta IVAN (tel. 0736.335.506)
» Comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu – Elena STATE (tel. 0736.335.508)
» Comuna Odobeşti, judeţul Dîmboviţa – Aurelian RĂDOI (tel. 0736.335.507)

Regiunea Centru

» Comuna Belin, judeţul Covasna – Jozsef CSIRIKAS (tel. 0736.335.441)
» Comuna Buneşti, judeţul Braşov – Victoria PALASAN (tel. 0736.335.443)
» Comuna Ciumani, judeţul Harghita – Orsolya KÖLLŐ (tel. 0736.335.442)
» Comuna Gârda de Sus, judeţul Alba – Gheorghe RĂDAC (tel. 0736.335.444)
» Comuna Saschiz, judeţul Mureş – Florentina Camelia CĂLUGAR (tel. 0736.335.440)
» Comuna Valea Viilor, judeţul Sibiu – Sergiu Cristian VASILIU (tel. 0736.335.445)

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta website-ul proiectului: pscr.romtens.ro sau puteţi contacta biroul Fundaţiei Romtens din Bucureşti la telefon 021 6373002 şi 0736.33.66.93 sau prin e-mail la adresa office@romtens.ro.

Welcome / Stiri / Comunicat de Presa Relansare Cursuri de Formare pentru Manageri si Angajati

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii