Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

ACTIVITĂŢI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU MANAGERII DIN MEDIUL RURAL CARE SĂ INTEGREZE MODULE PRIVIND ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ (INCLUZÂND LIMITAREA FACTORILOR DE RISC LA LOCUL DE MUNCĂ)

În cadrul programului prevăzut de proiect, sunt integrate activităţi de formare profesională, cu excepţia formării în scopul calificării sau recalificării, destinate îmbunătăţirii abilităţilor şi competenţelor participanţilor la cursuri.

Cei 200 manageri din mediul rural identificaţi în vederea participării la cursuri au beneficiat de prezenţa unor lectori cu experienţă vastă, cursurile propuse – Manager de Proiect şi Competenţe Antreprenoriale – fiind unele cu realizare de aplicaţii practice, compuse din mai multe module, al căror conţinut a fost stabilit în concordanţă cu rezultatele analizei de nevoi de educare, formare şi informare efectuată în cadrul proiectului.

Programul de formare a presupus realizarea de materiale (suporturi de curs, broşuri, prezentări PowerPoint, etc.), organizarea sesiunilor de cursuri, organizarea etapei de evaluare a cursanţilor, dar şi elaborarea de rapoarte de evaluare post-activitate.

Welcome / Activităţi de formare profesională pentru manageri

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii