Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT TRANSNAŢIONAL PENTRU SCHIMB ŞI INTEGRARE DE BUNE PRACTICI ÎN PERSPECTIVA DIVERSIFICĂRII ECONOMIEI RURALE, PROMOVĂRII EGALITĂŢII DE ŞANSE, PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI A PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN MEDIUL RURAL

Motivul pentru care a fost prevăzută în cadrul proiectului dezvoltarea unui parteneriat transnaţional a fost acela de a contribui la transferul de bune practici şi de modele fezabile din ţări ale Uniunii Europene, care au experienţă în dezvoltarea comunitară, dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural şi în crearea de parteneriate între comunităţile locale şi autorităţi.

În acest sens, Parteneriatul Transnaţional cu Belfast Healthy Cities din Irlanda de Nord a permis transferul de cunoştinţe şi bune practici către mai mulţi beneficiari – de la experţii locali, până la membri comunităţilor incluse în proiect, printre care se numără managerii şi angajaţii participanţi la vizita de studiu, dar şi prin intermediul mai multor instrumente, cum e cazul celor trei ghiduri de bună-practică, despre care veţi regăsi detalii în cadrul pachetului de lucru 2.

Transferul de cunoştinţe la nivelul managerilor şi angajaţilor din comunităţile incluse în proiect a avut rolul de a genera şi întreţine un interes crescut din partea acestora în realizarea de cât mai multe iniţiative pe plan local în domenii precum dezvoltarea comunitară, dezvoltarea resurselor umane, economia socială, promovarea sănătăţii, inclusiv prin elaborarea de proiecte de dezvoltare a comunităţilor, care să exploreze şi să exploateze resursele existente la nivel local.

În cadrul vizitei de studiu, care s-a desfăşurat în perioada 20-24 mai 2013 şi la care au participat 10 manageri şi 10 angajaţi din mediul rural, au fost prezentate, respectiv vizitate proiecte şi organizaţii, precum: Invest NI; Bryson Group - Bryson Recycling; Business in the Community; Roddensvale School; ARC Healthy Living Centre; Derry Healthy Cities; Essential Designs; Ditty’s bakery; East Belfast Partnership Board and Landmark East. La acestea se adaugă prezentări ale diferitelor agenţii guvernamentale, cum ar fi Departamentul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DARD) sau Departamentul pentru Forţa de Muncă şi Instruire (DEL) sau Health and Safety for Northern Ireland.

Tot în cadrul acestui pachet de lucru, s-a organizat seminarul Dezvoltarea durabilă a resurselor umane din comunităţile rurale, în cadrul căruia au participat, pe lângă organizatori şi lectori, managerii şi angajaţii din mediul rural – membri ai delegaţiei vizitei de studiu - şi experţii coordonatori locali. Acest lucru a condus la extinderea sferei de discuţii şi de potenţiale aplicaţii ale cunoştinţelor acumulate, datorită faptului că au putut fi prezente persoane care au dobândit experienţă în cadrul proiectului. De altfel, participanţii s-au declarat interesaţi de preluarea şi transpunerea în practică a modelelor şi proiectelor vizionate pe parcursul săptămânii şi în cadrul seminarului, la nivelul comunităţilor pe care le reprezinta. Unul dintre domeniile care au suscitat un viu interes a fost acela al economiei sociale, pentru care participanţii identificaseră déjà, prin prisma discuţiilor purtate în cadrul seminarului, idei şi mijloace de a le pune în practică.

Astfel, prin activităţile din cadul proiectului, s-au integrat concepte şi abordări diferite, de la domeniul dezvoltării durabile a resurselor umane, al experienţei în realizarea de parteneriate la nivel regional şi local şi de programe şi campanii de promovare a sănătăţii, respectiv de dezvoltare şi mobilizare comunitară, în sprijinul soluţionării necesităţilor identificate la nivel local.

Welcome / Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii