Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Informatii proiect

Proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale” – PSCR – ID 58325

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2.: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

» Proiect de tip strategic
» Beneficiar – Fundaţia Romtens
» Durata implementării – 36 de luni
» Data finalizării – 30 iunie 2013

» Primul proiect de acest fel realizat în zonele rurale din România cu o abordare inovatoare a 3 concepte: Dezvoltare Comunitară, Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă şi Creare de Parteneriate pentru sănătate la nivel local

» S-a introdus pentru prima dată în România, în companiile româneşti din mediul rural, conceptul de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă, aşa cum este înţeles la nivelul întreprinderilor din ţările Uniunii Europene şi de către Reţeaua Europeană de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă

» A fost implementat la nivelul a 19 comune din ţară, reprezentand cele 19 judeţe ale urmatoarelor regiuni de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est

» Obiectiv general dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă

» Obiective specifice:

  • Creşterea nivelului de informare a managerilor şi angajaţilor din mediul rural în ceea ce priveste sănătatea şi securitatea la locul de muncă;
  • Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi angajaţilor din mediul rural în vederea asigurării sustenabităţii pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural;
  • Integrarea promovării sănătăţii şi a promovării sănătaţii la locul de muncă cu consilierea profesională şi consilierea pentru dezvoltare personală a managerilor şi angajaţilor din mediul rural.

» Ca urmare a faptului că Dezvoltarea Resurselor Umane în Mediul Rural a fost elementul central al proiectului, activităţile acestuia au vizat managerii, angajaţii, şomerii, persoanele în căutarea unui loc de muncă, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă, dar şi populaţia generală şi autorităţile locale.

» Proiectul a avut în implementare următoarele activităţi destinate îndeplinirii obiectivelor anunţate:

  • Realizarea unui studiu privind analiza nevoilor comunităţilor incluse în proiect cu privire la aspectele specifice care ţin de resursele umane, posibilităţile acestora de a se integra pe piaţa muncii, precum şi aspecte care ţin de promovarea sănătăţii la locul de muncă (interviuri cu persoanele cheie ale autorităţii locale, organizarea unui Focus Grup per comună, respectiv realizarea unui sondaj în cadrul a 100 de gospodării din fiecare comună).
  • Organizarea a 2 campanii de informare şi comunicare privind aspectele care ţin de adaptarea forţei de muncă din mediul rural la o piaţă a muncii în continuă schimbare şi aspectele care ţin de promovarea sănătăţii la locul de muncă, precum şi stilul de viaţă sănătos (19 caravane locale cu peste 1000 de participanţi, 19 Târguri de Sănătate rurale cu peste 2500 de participanţi);
  • Organizarea cursurilor de perfecţionare a managerilor de întreprinderi din mediul rural, care au inclus module privind promovarea sănătăţii la locul de muncă (19 Cursuri; 200 manageri din cele 19 comune);
  • Organizarea cursurilor de competenţe sociale şi civice pentru angajaţi din mediul rural, care au inclus teme privind promovarea sănătăţii la locul de muncă şi siguranţa locurilor de muncă (19 Cursuri; 294 angajaţi din cele 19 comune);
  • Organizarea de sesiuni de orientare şi consiliere profesională pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă;
  • Organizarea unei vizte de studiu pentru 10 manageri şi pentru 10 angajaţi din mediul rural. 

» În desfăşurarea acestor activităţi, beneficiarul s-a bucurat de sprijinul a trei parteneri regionali – SC. DAD Expertise SRL, Asociaţia C.I.D.I.E.D.D.-Brăila şi SC. CARDINAL JOBS-Piteşti – dar şi a unui partener extern Belfast Healthy Cities, respectiv a unui Expert străin – Dr. Pauline Ginnety.

» Autorităţile locale au sprijinit implementarea activităţilor propuse, fiecare dintre cele 19 comune ale celor 19 judeţe având înfiinţat un birou local şi un reprezentant – Expert Coordonator Local – implicat în derularea activităţilor de la nivel local.

» Pentru promovarea activitatilor proiectului si a rezultatelor sale s-au  organizat doua conferinte:

Welcome / Informatii proiect

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii