Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

FURNIZAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞI PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A POPULAŢIEI DIN MEDIUL RURAL ÎN VEDEREA MOTIVĂRII ANGAJAŢILOR DE A PARTICIPA LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Proiectul şi-a propus şi a realizat înfiinţarea, în colaborare cu autorităţile locale, a unei reţele formate din 19 operatori de dezvoltare a resurselor umane în mediul rural. Avantajul formării şi dezvoltării unei astfel de reţele a fost acela că activităţile operatorilor s-au bucurat de un alt impact asupra comunităţilor lor şi că s-au putut astfel promova direct obiective şi acţiuni menite să evalueze, formeze şi să orienteze forţa de muncă din mediul rural.

Pe lângă cei 19 operatori locali, reprezentanţii partenerilor regionali ai proiectului s-au implicat direct în implementarea activităţilor de consiliere şi orientare profesională – campanie prevăzută de pachetul de activităţi 5.

Această campanie a presupus organizarea de sesiuni de consiliere tip job-club susţinute de experţi din partea partenerilor, care au avut scopul de a-i ajuta pe participanţi să-şi stabilească, pe de o parte, un profil individual, iar, pe de altă parte, să-şi contureze un proiect personal de dezvoltare profesională. În ceea ce priveşte persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă, acestea au beneficiat de sesiuni de consiliere şi asistenţă antreprenorială, în cadrul cărora au primit informaţii şi sfaturi utile demarării unei afaceri sau accesării de fonduri prin aplicaţii în cadrul a diferite programe disponibile.

Astfel, sesiunile au condus la dezvoltarea capacităţii de autoevaluare, în vederea integrării şi adaptării la piaţa muncii şi cu scopul motivării participării la cursuri de formare, tocmai în sensul dezvoltării profesionale. În cadrul sesiunilor, accentul a fost pus pe descoperirea abilităţilor de lucru şi pe strategii de păstrare a locurilor de muncă.

Pentru desfăşurarea activităţilor în fiecare comunitate participantă la proiect, s-au utilizat instrumente şi metode de evaluare şi consiliere, chestionare elaborate, diseminate, primite şi analizate.

Rolul operatorilor locali a fost acela de a motiva persoanele vizate de grupul ţintă al proiectului să participe la aceste sesiuni şi, totodată, de a menţine implicate autorităţile de pe plan local, informându-le despre fiecare etapă de desfăşurare a activităţilor prevăzute de proiect şi despre rezultatul acestora.

Ca urmare a activităţii de consiliere, printre beneficiari s-au numărat 400 de şomeri, 440 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi 430 persoane în căutarea unui loc de muncă.

Welcome / Servicii de consiliere profesională

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii