Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

CERCETARE ŞI ANALIZĂ - IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA NEVOILOR SPECIFICE ALE POPULAŢIEI DIN MEDIUL RURAL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE INTEGRAREA ŞI ADAPTAREA LA PIAŢA MUNCII (19 JUDEŢE ŞI 19 COMUNITĂŢI RURALE)

Activităţile prevăzute în cadrul pachetului 1 vizează evaluarea nevoilor populaţiei din mediul rural în legătură cu:

 • integrarea şi adaptarea la piaţa muncii
 • sănătatea – consum de alcool şi tutun; sănătatea şi securitatea în muncă; stil de viaţă sănătos

Grup ţintă:

 • populaţia generală: şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • angajaţi şi manageri

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, în cadrul pachetului de activităţi A1 s-au derulat următoarele etape:

 • Elaborarea metodologiei de cercetare
 • Studiul documentelor relevante pentru proiect: ghiduri şi manuale de implementare; Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane; cercetări anterioare în domenii conexe
 • Culegerea de date generale despre Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia
 • Elaborarea instrumentelor pentru cercetarea în teren
 • Organizarea şi desfăşurarea a 19 Focus Grupuri
 • Organizarea şi desfăşurarea interviurilor cu persoane cheie din comunităţţile de studiu
 • Organizarea şi completarea Chestionarului de cercetare privind starea de sănătate şi integrarea şi adaptarea populaţiei din mediul rural la piaţa muncii
 • Organizarea si completarea Chestionarului COPSOQ
 • Colectarea tuturor documentelor rezultate
 • Analiza datelor cercetării şi elaborarea raportului final

Tipuri de cercetări sociologice utilizate în proiectul PSCR:

 • Studiul documentelor
 • Ancheta sociologică: cercetarea calitativă şi cea cantitativă

Cercetarea calitativă:

 • A urmărit identificarea opiniilor şi nevoilor grupului ţintă şi a terţilor interesaţi (persoane cheie)
 • A intenţionat să pătrundă în profunzimea opiniilor şi atitudinilor legate de tematica proiectului
 • A reprezentat fundamentul etapei cercetării cantitative în populaţia generală şi în rândul managerilor şi angajaţilor din mediul rural
 • A folosit interviul individual şi de grup (Focus-Grup-ul) şi instrumente precum Ghidul de Interviu şi Ghidul de Focus-Grup interviul
 • A presupus alocarea unui spaţiu adecvat şi a unui intervievator / moderator

Cercetarea cantitativă:

 • A avut ca punct de plecare rezultatul interviurilor
 • A condus la obţinerea unui număr mare de date precise, riguroase, prin intermediul utilizării chestionarului:
  • Chestionar cercetare – utilizat pentru populaţia generală
  • Chestionar COPSOQ – utilizat pentru angajaţi şi manageri

Concluziile analizei datelor obţinute prin intermediul cercetării calitative şi cantitative au fost integrate intr-un raport final, iar factorii implicaţi în realizarea studiului au fost informaţi cu privire la concluziile şi recomandările specialiştilor.

Welcome / CERCETARE ȘI ANALIZĂ – IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA NEVOILOR SPECIFICE ALE POPULAȚIEI DIN MEDIUL RURAL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INTEGRAREA ȘI ADAPTAREA LA PIAŢA MUNCII (19 JUDEȚE ȘI 19 COMUNITĂȚI RURALE)

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii