Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Rezultate asteptate

Rezultate A1

» 19 comunitati rurale identificate si implicate din cele 19 judete a 3 regiuni de dezvoltare, si anume: Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est
» 1 Studiu de nevoi de formare, educare si informare actualizat la data inceperii proiectului privind tendintele de dezvoltare a pietei muncii, care va presupune:

 • 1 plan de analiza
 • instrumente necesare cercetarii – ghiduri de focus grup si ghiduri de interviu, un chestionar de aplicat populatiei generale
 • 19 focus grupuri
 • 76 interviuri cu persoane cheie
 • 1900 chestionare administrate in cele 19 comune (100 per comuna)
 • 1 baza de date
 • 1 Raport de analiza privind nevoile reale ale celor 19 comune in ceea ce priveste adaptarea fortei de munca din mediul rural la o piata a muncii in continua schimbare si nevoile privind serviciile de promovare a sanatatii in mediul rural

Rezultate A2

» Parteneriate realizate si promovate, ceea ce presupune, pe de o parte, atat cresterea nivelului de relationare, cat si stabilirea de colaborari, dar, pe de alta parte, si aspecte organizatorice si informative, cuantificate in:

 • 19 parteneriate multisectoriale judetene realizate la nivel local;
 • 19 comitete de coordonare formate si active la nivel local;
 • 3 workshopuri realizate “Comitetele Multisectoriale – parghii ale dezvoltarii resurselor umane in comunitatile rurale”,
 • 200 participanti la workshopuri,
 • 200 pachete informative realizate,
 • 266 sesiuni de lucru ale partenerilor organizate

Rezultate A3

» Campanie de promovare implementata, concretizandu-se in:

 • materiale elaborate si diseminate (articole, dosar presa, fluturasi si postere),
 • 3 caravane organizate la nivel regional,
 • 1000 persoane informate direct sau prin alte mijloace
 • 19 intalniri publice organizate pentru infomarea opiniei publice din mediul rural cu privire la activitatile specifice ale proiectului

Rezultate A4

» Campanie de informare/educare/comunicare implementata, care presupune:

 • 19 targuri de sanatate organizate,
 • 2000 pachete promotionale realizate,
 • 2000 persoane informate direct sau prin alte mijloace,
 • 1 website al campaniei realizat

Rezultate A5

» Campanie de consiliere implementata, care se orienteaza atat catre directionarea fortei de munca in functie de propriile abilitati si de formarea profesionala, cat si catre evaluarea nevoilor de instruire:

 • instrumente si metode de evaluare&consiliere dezvoltate;
 • 760 persoane evaluate, consiliate,
 • 760 chestionare elaborate, diseminate, primite, evaluate;
 • 1 raport-analiza cu privire la necesarul de instruire,
 • 19 sesiuni de consiliere organizate in comunitatile din proiect,
 • 19 operatori de evaluare a abilitatilor persoanelor din mediul rural functionali,
 • 1 retea de operatori de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural constituita

Rezultate A6

» Progam de formare profesionala pentru managerii din mediul rural, care va conduce la cresterea nivelului de competente pentru 60% dintre participanti. Acesta va conduce la atingerea urmatorilor indicatori:

 • 220 brosuri,
 • 220 suporturi de curs,
 • 190 manageri participanti, respectiv certificate de participare,
 • 19 programe de formare profesionala organizate,
 • 1 raport cu concluziile evaluarii cursurilor

Rezultate A7

» Program de formare profesionala pentru angajatii din mediul rural, care va conduce la cresterea nivelului de competente pentru 60% dintre participanti. Ca si in cazul programului destinat managerilor, acesta presupune:

 • Materiale de curs realizate (330 suporturi de curs, 330 brosuri)
 • 285 angajati participanti identificati,
 • 285 certificate participanti,
 • 19 programe de formare profesionala organizate,
 • 1 raport cu concluziile evaluarii cursurilor

Rezultate A8

» 1 Seminar “Dezvoltarea durabila a resurselor umane din comunitatile rurale” implementat

 • 30 de pachete de materiale elaborate,
 • 30 participanti

» Vizita studiu pentru managerii din mediul rural implementata

 • 10 participanti,
 • materiale realizate,
 • 1 raport

» 1 Vizita studiu pentru angajatii din mediul rural implementata.

 • 10 participanti,
 • 10 pachete de materiale elaborate,
 • 1 raport

Alte rezultate imporatante ale acestui proiect vor fi cele 2 conferinte de informare generala a publicului cu privire la proiectul „Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale”.

Welcome / Rezultate asteptate

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii