Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Comunicat de presă - Curs manager de proiect, februarie 2016

Comunicat de presă
CURS MANAGER DE PROIECT – ACTIVITATE DE SUSTENABILITATE

Bucureşti, februarie 2016

Proiectul – Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR, Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2.: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, a fost un proiect de tip strategic ce a fost implementat la nivelul a 3 regiuni de dezvoltare (Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia). Beneficiarul priectului a fost Fundatia Romtens, organizatie neguvernamentala de Utilitate Publica care a implementat proiectul in parteneriat cu Belfast Healthy Cities, SC DAD EXPERTISE SRL, SC CARDINAL JOBS SRL, si Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. Brăila, in perioada 01.07.2010 – 30.06.2013 ( http://pscr.romtens.ro/ ).

Legat de acest proiect si ca parte a activitatilor de sustenabilitate, Fundatia Romtens in colaborare cu Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. Brăila a organizat in localitatea Lacu Sarat, in perioada 22-26.02.2016, un curs de perfectionare tip Manager de Proiect, la care a participat un numar de 13 beneficiari din judetul Braila, angajati si manageri care s-au inscris conform criteriilor de eligibilitate anuntate – dovada absolvirii studiilor superioare, dovada că sunt manageri/angajati la o întreprindere din mediul rural sau cu domiciliul în mediul rural. Cursul a abordat module privind modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile manageriale de a asigura un bun control asupra proiectelor. Cursul este acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, absolventii obtinand o diploma recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Virstnice. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta biroul Fundaţiei Romtens din Bucureşti la telefon 021 6373002 şi 0736.33.66.93 sau prin e-mail la adresa office@romtens.ro.

Welcome / Stiri / Comunicat de presă - Curs manager de proiect, februarie 2016

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii