Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

02.12.2011 - Invitatie de participare achiziţionarea de servicii de organizare evenimente si seminarii

IVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru achiziţionarea de servicii de organizare evenimente si seminarii in cadrul proiectului: Dezvoltarea Resurselor Umane in Comunitati Rurale (SCR)

Fundatia Romtens, cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru Proiectul "Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale - PSCR": proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, anunta efectuarea achizitiei publice servicii de organizare Conferinta Interregionala si 2 workshopuri postconferinta in Mun. Sibiu in perioada 07 - 09.12.2011, Cod CPV 79952000-2.

Procedura de selectare a ofertei castigatoare este procedura competitiva. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire, persoanele interesate sunt rugate sa se adreseze la nr. telefon: +4 021 637 30 02; Fax: +4 021 637 30 84, sau pe E-mail: office@romtens.ro.
Data limita de depunere a ofertelor este 02 12 2011, ora 10.00."


Clarificari:
Raspuns solicitare clarificari (66,2 Kb)

Welcome / Stiri / Achizitii publice / Invitatie de participare

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii