Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

25.04.2013 - Anunt achizitie publica servicii transport aerian

Investeşte in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Fundatia Romtens
Nr.401/24.04.2013

Anunt achizitie publica servicii transport aerian

Publicat: 25.04.2013

FUNDATIA ROMTENS cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, anunta efectuarea achizitiei publice servicii de transport aerian (cod CPV: 60400000-2).
Obiectul contractului: achizitionarea servicii de transport aerian: 21 persoane Buc(Otp)-Belfast(Bhd)-Buc(Otp) plecare pe 19 mai 2013, intoarcere pe 24 mai 2013; 20 persoane Buc(Otp)-Belfast(Bhd)-Buc(Otp) plecare pe 23 mai 2013, intoarcere pe 26 mai 2013. Tipul si durata contractului: contract de prestari servicii durata 28 mai 2013.
Valoarea estimata: 123.000 lei, fara TVA.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Achizitorul face precizarea că, conform Instrucţiunilor AMPOSDRU, serviciile de transport aerian achizitionate de la operatori economici de tip reseller reprezintă subcontractare şi se încadrează în categoria serviciilor ce se pot desfăşura prin intermediari/subcontractori, conform instrucţiunilor menţionate, iar pentru acest tip de achizitie achizitorul nu are prevăzute în buget acest tip de cheltuieli, respectiv achizitie prin subcontractare. Astfel, în cadrul procedurilor de achiziţie transport aerian organizate de achizitor, pot depune oferte eligibile NUMAI operatorii economici prestatori direcţi ai acelor servicii şi nu operatori economici intermediari.
Data limita de depunere a ofertelor: 30.04.2013, ora 11.00.
Pentru obtinerea de informatii, persoanele interesate sunt rugate sa se adreseze la nr. telefon: +4 021 637 30 02; Fax: +4 021 637 30 84, la adresa: str. Al. Donici nr 11, sector 2 Bucuresti sau pe E-mail: office@romtens.ro.

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 25.04.2013 - Anunt achizitie publica servicii transport aerian

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii