Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

24.05.2013 - Anunt atribuire achizitie servicii de realizare grafica, tiparire si livrare materiale informatove si de promovare

Investeşte in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Fundatia Romtens                                       Se aproba
                                                                   Theodor Haratau
                                                                   Presedinte executiv

ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE SERVICII DE REALIZARE GRAFICA, TIPARIRE SI LIVRARE MATERIALE INFORMATOVE SI DE PROMOVARE

FUNDATIA ROMTENS cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325,, a lansat in 08.05.2013 anunt de lansare a procedurii competitive organizată în vederea atribuirii contractului cu obiectul:
-    Servicii de realizare grafica materiale informative si de promovare (79822500-7) – LOT 1
-    Servicii de tiparire si livrare (799823000-9) – LOT 2
Tipul procedurii aplicate: Procedura competitiva conform Ordinului nr. 1050/2012 din 29/10/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"
Data atribuirii acordului cadru: 24.05.2013
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Nr. de oferte primite: LOT 1 – 2 oferte / LOT 2 – 2 oferte
Ofertant castigator:
LOT 1 – EWORX SA, cu sediul in Atena, str. Jean Moreas, nr.66, Halandri, cod 15231, Grecia
LOT 2 – SC HI EXPERT SRL, cu sediul in sat Rosu, com. Chiajna, str. 1864, nr.34, jud. Ilfov,
Pretul ofertat:
LOT 1 – 118.000 lei fara TVA
LOT 2 - 178.485,19 lei fara TVA
Data publicarii anuntului de atribuire: 24.05.2013

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 24.05.2013 - Anunt atribuire achizitie publica servicii de organizare caravane

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii