Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

21.08.2012 - Anunt atribuire organizare evenimente


Investeşte in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Fundatia Romtens                                                 Se aproba
                                                                              Theodor Haratau
                                                                              Presedinte executiv

Anunt atribuire acord cadru privind  “Servicii pentru organizare evenimente”

Fundatia ROMTENS cu sediul in Aleea Stanila nr. 2, bl. H12, Sc.5, Apt.10, Sector 3, Bucuresti anunta atribuirea acordului cadru avand ca obiect  „Servicii pentru organizare evenimente”, cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, lansata in 26.07.2012 prin anuntul nr. 2891/24/07/2012

Tipul procedurii aplicate: procedura competitivă, în conformitate cu prevederilor instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/2010
Servicii vizeaza: organizarea de cursuri pentru angajati si manageri; organizarea unui seminar transfer de experienta; organizarea unei conferinte finale; organizarea unei conferinte de presa; Organizarea de vizite de studiu in Irlanda de Nord; organizarea unui numar de 16 sesiuni de informare. 

Data atribuirii acordului cadru: 21.08.2012
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Nr. de oferte primite: 2
Ofertant castigator: S.C. CURTA’S TRAVEL S.R.L, sediul in Drum Padurea Pustnicu, nr. 141 B, Sector 1, Bucuresti.
Pretul ofertat:
I. Pretul unitar per persoana (lectori, asistenti)/zi (cazare, pranz, cina, catering pauza de cafea) pentru cursurile organizate in mediul rural – 340 LEI;
II. Pretul unitar per persoana(cursanti)/zi (pranz, catering pauza de cafea), pentru cursurile organizate in mediul rural 70 LEI;
III. Pretul de inchiriere al salii de conferinte per zi pentru cursurile organizate in mediul rural 80 LEI;
IV. Pretul unitar per persoana/zi (cazare, pranz, cina, catering pauza de cafea) pentru Seminarul -„Transfer de experienta” organizat la Bucuresti 426,67 LEI;
V. Pretul de inchiriere al salii de conferinte si pentru serviciile conexe (interpretariat, suport tehnic) pentru Seminarul - „Transfer de experienta” organizat la Bucuresti 4600 LEI;
VI. Pretul unitar per persoana/zi (cazare, pranz, cina, catering pauza de cafea) pentru „Conferinta finala” organizata la Bucuresti 450 LEI;
VII. Pretul de inchiriere al salii de conferinte si pentru serviciile conexe (interpretariat, suport tehnic) pentru „Conferinta finala” organizata la Bucuresti 7600 LEI;
VIII. Pretul total pentru serviciile prestate referitor la organizarea la Bucuresti a „Conferintei de presa” 23000 LEI;
IX. Pretul unitar per persoana/zi/vizita de studiu in Irlanda de Nord (transport local, cazare,catering) 1550 LEI;
X. Pretul de inchiriere per zi al salii de conferinte ce va fi utilizata in cadrul vizitelor in Irlanda de Nord 950 LEI;
XI. Pretul unitar de cazare/persona/zi in cadrul Sesiunilor de informare 295 LEI;
XII. Pretul de inchiriere per zi al salii de conferinte ce va fi utilizata pentru fiecare Sesiune de informare 80 LEI;
XIII. Pretul unitar pentru serviciile de catering/persoana/zi pentru fiecare Sesiune de informare 20,59 LEI;
XIV. Pretul unitar pentru serviciile de transport al angajatilor la sala de conferinte pentru Sesiune de informare  500 LEI.

Data publicarii anuntului de atribuire: 21.08.2012

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 21.08.2012 - Anunt atribuire organizare evenimente

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii