Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

12.02.2013 - Anunt atribuire achizitie publica servicii de productie si distributie materiale informative si de promovare


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Îmbunătăţirea aptitudinilor şi know how-ului profesioniştilor din domeniul sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative” (STAVEG)
Contract nr. POSDRU /40/3.2/G/36822

Fundatia ROMTENS                                         Se aprobă
Nr. inreg.254-4/12.02.2013                           Preşedinte Executiv           
                                                                       Theodor HĂRĂTĂU

ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE PUBLICA SERVICII DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE MATERIALE INFORMATIVE SI DE PROMOVARE

Publicat in data de: 12.02.2013

Fundatia Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru Proiectul: „Îmbunătăţirea aptitudinilor şi know how-ului profesioniştilor din domeniul sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative” (STAVEG), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect inregistrat sub nr. POSDRU /40/3.2/G/36822, anunta ca oferta castigatoare in cadrul procedurii competitive pentru atribuirea contractului de achizitie publica servicii de productie si distributie materiale informative si promotionale, este cea a SC HI EXPERT SRL.

Anunt de lansare publicat in data de 24.01.2013
Termen limita pentru depunerea ofertelor: 31.01.2013, ora 14.00.
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Bogdan Barna
Fundatia Romtens

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 12.02.2013 - Anunt atribuire achizitie publica servicii de productie si distributie materiale informative si de promovare

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii