Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

11.07.2012 - Anunt anulare procedura de atribuire a acordului cadru de organizare evenimente


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325


Nr. Ref: 2857 / 11.07.2011

Anunt anulare procedura de atribuire a acordului cadru de organizare evenimente

Fundatia ROMTENS cu sediul in Aleea Stanila nr. 2, bl. H12, Sc.5, Apt.10, Sector 3, Bucuresti anunta anularea procedurii de atribuire a acordului cadru de organizare evenimente nr. 2846/06.07.2012, cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, lansata in 09.07.2011 prin anuntul publicat in ziarul cotidian „Adevarul” din data de 09.07.2012.
Anularea procedurii de achizitie este determinata de identificarea unor erori de planificare a evenimentelor pentru care se organizeaza aceasta procedura de achizitie publica, erori care nu sunt imputabile organizatorului si care nu mai pot fi remediate in aceasta etapa a procedurii de achizitie.
Procedura va fi reluata in cel mai scurt timp, dupa remedierea erorilor identificate.
Informatii suplimentare sau clarificari se pot solicita sau se pot abtine direct de la sediul Achizitorului utilizand urmatoarele date de contact:

Contact: Fundatia ROMTENS
Adresa punct de lucru 2 Bucuresti: Strada Alexandru Donici nr. 11, Sector 2-020476, Bucuresti, Romania,
Persoana de contact: Crina SLAVE;
Telefon: 021 637 30 03;
Fax: 021 637 30 03;
E-mail: crina.slave@romtens.ro
Adresa de internet: pscr.romtens.ro

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 11.07.2012 - Anunt anulare procedura de atribuire a acordului cadru de organizare evenimente

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii