Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

09.07.2012 - Anunt publicitar pentru atribuirea acordului cadru de organizare evenimente


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Anunt publicitar pentru atribuirea acordului cadru de organizare evenimente

Data publicarii: 09.07.2012

Fundația ROMTENS lansează următorul anunț publicitar la procedura competitivă organizată în vederea atribuirii acordului cadru cu obiectul: prestarea serviciilor de organizare evenimente și a serviciilor conexe, cod CPV 79952000-2 Servicii de organizare de seminarii. Date privind achizitorul: Fundația Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707. Obiectul acordului – cadru: Servicii de organizare de seminarii (sesiuni, cursuri, conferinte) și a serviciilor conexe (79952000-2 Servicii de organizare evenimente). Date privind procedura:Procedura competetiva conform Instructiunii nr 26 AMPOSDRU - Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziții de produse sau servicii finanțate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorități contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 9, lit. c1) din aceeași ordonanță. Specificatii tehnice: Conform documentatiei pentru ofertanti care se cere la adresa de mail: office@romtens.ro sau la nr de tel: 021.637.3002 sau printr-o solicitare scrisa la adresa str. Al Donici nr 11, sector 2 Bucuresti, termneul limita de depunere a ofertelor 18.07.2012 ora 14.00. Adresa la care se depun ofertele: str Al Donici nr 11 sector 2 Bucuresti. Criteriul de selectie: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.  

Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”. Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”. Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”. Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 09.07.2012 - Anunt publicitar pentru atribuirea acordului cadru de organizare evenimente

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii