Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

08.05.2013 - Anunt lansare achizitie servicii de realizare grafica, tiparire si livrare materiale informative si de promovare


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325
Se aproba,
Theodor Haratau
Manager proiect

Fundatia ROMTENS                             
Nr. 421/30.04.2013

Anunt lansare achizitie servicii de realizare grafica, tiparire si livrare materiale informative si de promovare


Data publicarii: 08.05.2013

FUNDATIA ROMTENS cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, anunta lansarea procedurii competitive organizată în vederea atribuirii contractului cu obiectul: Servicii de realizare grafica materiale informative si de promovare (79822500-7) Servicii de tiparire si livrare (799823000-9).
Date privind achizitorul: Fundatia Romtens, cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707.
Date privind procedura: Procedura competitiva conform Ordinului nr. 1050/2012 din 29/10/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta",
Specificatii tehnice: Conform documentatiei de atribuire care se obtine la cerere la adresa de mail office@romtens.ro, sau la nr de tel: 021.637.30 02, sau printr-o solicitare scrisa la adresa str. Al Donici nr 11, sector 2 Bucuresti.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.05.2013 ora 14.00.
Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în Documentaţia de atribuire. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 10.05.2013, ora 13.00. Clarificarile si orice informatii suplimentare se vor solicita pe mail la office@romtens.ro sau la nr de tel: 021.637.30 02 sau printr-o solicitare scrisa la adresa str. Al. Donici nr 11, sector 2, Bucuresti.
Limba de redactare a ofertei: Română.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Preţul ofertei: Va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.
Valoarea estimata: 300.000 lei fara TVA
Adresa la care se depun ofertele: str Al Donici nr 11 sector 2 Bucuresti.
Criteriul de selectie: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 

 


 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

ERATA LA ANUNTUL DE ACHIZITIE PUBLICA PUBLICAT IN DATA DE 08.05.2013

Data publicarii anuntului: 10.05.2013

Fundatia Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru Proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, publica prezenta erata la anuntul din data de 08.05.2013 cu privire la achizitia de Servicii de realizare grafica materiale informative si de promovare (79822500-7) Servicii de tiparire si livrare (799823000-9)
In loc de: „Data limita de depunere a ofertelor este 15.05.2013, ora 14.00” se va citi „Data limita de depunere a ofertelor este 16.05.2013, ora 14.00”.

 


 


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Servicii de realizare grafica, tiparire si livrare materiale informative si de promovare Clarificare 1

Fundatia Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru Proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, publica prezenta clarificare cu privire la achizitia de Servicii de realizare grafica materiale informative si de promovare (79822500-7) Servicii de tiparire si livrare (799823000-9)
-    Termenul limita de primire clarificari va fi pe 13.05.2013, ora 18.00

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 08.05.2013 - Anunt lansare achizitie servicii de realizare grafica, tiparire si livrare materiale informative si de promovare

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii