Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

02.12.2011 - Anunt de atribuire achiziţionarea de servicii de organizare evenimente si seminarii

Investeşte in oameni !
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Domeniul major de interventie 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Fundatia ROMTENS

ANUNT DE ATRIBUIRE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE ORGANIZARE CONFERINTA

Data publicarii:
02.12.2011

Fundatia Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru Proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, anunta atribuirea contractului de  achizitie publica de servicii de organizare Conferinta Interegionala+2 workshopuri postconferinta in Mun. Sibiu in perioada 07 – 09.12.2011 si 3 Seminarii Regionale in lunile Martie, Aprilie si Mai 2012, cod CPV 79952000-2, organizata in data de 02.12. 2011 catre SC CURTA`S TRAVEL SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Drumul Pustnicu nr. 141B, corp A, et. 1, ap.3 

Data publicarii anuntului de organizare achizitie: 21.11. 2011
Data semnarii contractului : 05.12.2011
Durata contractului: doua luni de la data sermnarii contractului
Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Intocmit,
Mariana MIZGOI
Consilier juridic

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 02.12.2011 - Anunt de atribuire achiziţionarea de servicii de organizare evenimente si seminarii

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii