Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

DAD Expertise

DAD Expertise este o societate cu capital integral privat, activă pe piaţă începând cu anul 2004, având ca principal obiect de activitate formarea profesională a adulţilor şi acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă pentru identificarea, definirea, realizarea şi implementarea de proiecte din diverse domenii de activitate, finanţabile din fonduri rambursabile şi nerambursabile, comunitare, cât şi internaţionale.

Misiunea noastra este să oferim clienţilor noştri ce au nevoie, la locul şi momentul potrivit, în cel mai profesionist mod, prin training, consultanţă şi management performant.

Clienţii noştri sunt asistaţi, de către experţi cu experienţă în scrierea a peste 100 de proiecte, în procesul de obţinere a unor finanţări din programe şi fonduri rambursabile şi nerambursabile, acordate de instituţii financiare, naţionale şi internaţionale: Uniunea Europeană, fonduri de investiţii private, instituţii bancare.

Paleta noastră de servicii se rezumă în principal la următoarele:

A. CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT

  • Identificarea şi elaborarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă în cadrul REGIO, POSDRU şi POSCCE - programe operaţionale finanţate prin instrumentele structurale puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană (analiza nevoilor organizaţiei şi identificarea surselor de finanţare; elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanţării; completarea cererii de finanţare şi a anexelor acesteia);
  • Management şi servicii de training asociate proiectelor implementate;
  • Realizarea de planuri de afaceri şi documentaţii de credit.

B. FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

  • Cursuri acreditate de formare profesională în domeniile: managementul proiectelor; formare de formatori; achiziţii publice; documentarist; agent vânzări şi competenţe comune antreprenoriale.
  • Cursuri de iniţiere în domeniile: management organizaţional; management financiar; management strategic; managementul resurselor umane; scriere de proiecte; comunicare şi lucrul în echipă.

Societatea are în derulare, în calitate de solicitant, 1 proiect cu finanţare nerambursabilă în cadrul POSDRU-DMI 5.1 şi este parteneră în alte 7 proiecte.

 

Date de Contact:

SC DAD EXPERTISE SRL
Sediu: România, Alba, 510096, Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, Bl 32 E, Ap. 22
NIRC: J01/1248/2004; CUI: 16979577
Tel/Fax: +(40) 035401303
e-mail: office@dad-expertise.eu
www.dad-expertise.eu

Welcome / Partenerii Proiectului / DAD Expertise

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii