Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Belfast Healthy Cities

Belfast Healthy Cities este o organizaţie angajată în îmbunătăţirea stării de sănătate şi a bunăstării celor care locuiesc şi muncesc în Belfast, prin intermediul unei abordări intersectoriale. Scopul ei este acela de a lucra împreună cu factorii de decizie în vederea dezvoltării unor abordări inovatoare, astfel încât să determine crearea unui oraş sănătos – oraş care prioritizează sănătatea şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor pentru toţi cetăţenii săi.

Astfel, Belfast Healthy Cities dă formă, influenţează şi dezvoltă politica publică de sănătate, promovând echitatea şi îmbunătăţirea stării de sănătate, prin intermediul unor colaborări intersectoriale. Belfast Healthy Cities lucrează cu factorii de decizie din cadrul Departamentelor Guvernamentale şi din sectorul public, dar şi din sfera voluntariatului şi a comunităţii.

Rolul principal al Belfast Healthy Cities este acela de a lucra cu diverse organizaţii în scopul facilitării schimbării şi de a dezvolta instrumente, strategii şi modalităţi de lucru ce demonstrează beneficii ale acestei abordări şi pe care organizaţiile le pot integra în propria lor practică, pentru a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei.

Rolul organizaţiei Belfast Healthy Cities în cadrul proiectului de faţă este acela de a susţine dezvoltarea de parteneriate regionale/locale pentru sănătate şi de a împărtăşi din experienţa sa legată de activitatea intersectorială, explorând în acelaşi timp noi modalităţi de promovare a sănătăţii şi a bunăstării.

Date de Contact:

BELFAST HEALTHY CITIES - Company Reg No NI31042
Registered Office: Gordon House, 22-24 Lombard Street, Belfast BT1 1RD
T: +44 28 9032 8811 
F: +44 28 9032 8333

Welcome / Partenerii Proiectului / Belfast Healthy Cities

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii