Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Asociaţia – „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila

Asociaţia – „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă" Brăila – este organizaţia constituită în anul 2005, la iniţiativa Consiliului Judeţean Brăila, la care au aderat consiliile locale de pe raza judeţului Brăila.

Este o entitate juridică de drept privat ce are în prezent 35 de membri şi promovează la nivel local, regional şi naţional conceptele, politicile şi practicile comunitare, privind dezvoltarea durabilă.

Reprezintă un punct de referinţă pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, s-a dezvoltat şi se dezvoltă în continuare ca un centru de servicii şi asistenţă tehnică pentru toate unităţile administrativ teritoriale din Regiune, oferind date, informaţii şi documente elaborate de Uniunea Europeană.

Furnizează autorităţilor publice locale/ONG-urilor/companiilor private etc o gamă complexă de servicii.

Obiectivul său general este promovarea intereselor colectivităţilor locale din judeţul Brăila şi din Regiunea Sud-Est, în contextul stabilirii relaţiilor de cooperare cu organizaţii, instituţii, persoane juridice din ţară şi străinătate în domeniul administrativ, economic, social, educaţie, învăţământ, cultură, dezvoltare regională, protecţia mediului, precum şi promovarea practicilor şi conceptelor europene pentru dezvoltare durabilă.

Începând cu anul 2008, Asociaţia "Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă" Brăila este gazda Centrului de Informare Europe Direct Brăila, finanţat de Directoratul General de Comunicare al Comisiei Europene, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în Romania, din 2009 fiind gazda Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Incluziune Socială şi Ocupare Regiunea Sud-Est.

Din 2010, în cadrul proiectul "Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale", finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Asociaţia C.I.D.I.E.D.D Brăila este partenerul Fundaţiei Romtens din Bucureşti, alături de alţi trei parteneri. Proiectul vizează dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane în regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

În calitate de partener în acest proiect, Asociaţia C.I.D.I.E.D.D Brăila contribuie la elaborarea instrumentelor de analiză a nevoilor de consiliere şi orientare profesională a populaţiei, precum şi evaluarea nevoilor de formare profesională pentru managerii şi angajaţii din mediul rural, furnizează servicii de formare profesională pentru managerii şi angajaţii din mediul rural, precum şi servicii de consiliere profesională şi de dezvoltare personală.

Instituţia furnizează cursuri de formare pentru ocupaţia de Manager de Proiect, Expert achiziţii publice şi Formator de formator, certificate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ce vin în sprijinul specialiştilor care activează în domeniul fondurilor europene, în vederea dezvoltării competenţelor acestora. De asemenea, instituţia are certificat ISO 9001:2008 pentru managementul calităţii, începând cu luna Mai 2011.

Date de Contact:

Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. – Brăila
Sediu:
Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală,
Staţiunea Lacu Sărat, Judeţul Brăila, cod poştal 817026.
Telefon/fax: 0239.652707, 0239.652706
e-mail: cid.braila@infocid.ro; cid.braila@yahoo.com
www.infocid.ro

Welcome / Partenerii Proiectului / Asociaţia – „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii